Stoppa planerna på ny bebyggelse på Almelund

Centerpartiet anser det är viktigt med öppna landskap och odling av livsmedel på de bördiga skånska markerna. Det höjer livskvalitén med utsikt över vajande vetefält och därför uppmanar årsmötet Kävlinge kommun att stoppa planerna av bostäder på Almelundsområdet.

Centerpartiet i Kävlinge höll årsmöte förra veckan. Det höjdes starka kritiska röster mot att Kävlinge kommun nu ska bebygga ännu mer åkermark. Närmast i tur är Almelund, åkermarken väster om Kävlinge, längs Högsvägen.  Framtida klimatförändringar medför högre temperaturer och torrare marker. I våra breddgrader är klimatet så pass gynnsamt att med någon grads höjning fortfarande har goda förutsättningar för odling. På andra platser kan det bli svårare i framtiden och då behöver vi behålla de odlingsmarker vi redan har idag.

Öppna fält höjer livskvalitén för oss som valt att bosätta oss i sydvästra Skåne. Har man en gång asfalterat och byggt hus på en plats är det mycket svårt att ångra sig och få vete till bröd att växa igen. Det är viktigt för oss att värna matjorden och hitta andra platser att bygga på. Många väljer att flytta till Kävlinge för att det är storstadsnära och samtidigt en lantlig karaktär. Lås oss inte bygga bort detta genom att bygga mer på åkermark.

Centerpartiet Kävlinges årsmöte 2019