Skola

Bild

Skolan är kommunens viktigaste uppgift. Skolan ska ta tillvara varje barns kreativitet och energi. Alla barn ska lära sig räkna, skriva och läsa. Vårt mål är att alla elever ska lämna skolan med godkända betyg.

 

Förskolan och skolan ska vara en plats för ett lärande för livet där barnen mår bra och föräldrarna känner sig trygga med det. Det ska inte spela någon roll vilken bakgrund eller vilka förutsättningar du har. Alla har rätt till kunskap och likvärdig skola. Skolan ska se varje elevs behov och möjligheter. Den som behöver extra stöd ska få det och den som har lätt för sig ska få utmaningar och stöd att fortsätta utvecklas.

Det är lärarna som gör den stora skillnaden och som är allra viktigast för elevens rätt till kunskap och
utveckling. Lärarens status måste därför höjas genom tydliga karriärtjänster och konkurrenskraftig
lön, kontinuerlig och kvalitativ kompetensutveckling och mer tid för undervisning. Centerpartiet
vill att lärarna ska få mer tid till undervisning. Vi ser gärna att barngrupperna blir mindre och att
lärarnas administration minskar.

Vi vill att elever ska få en förbättrad och likvärdig tillgång till elevhälsan. Alla barn förtjänar att
må bra i skolan, därför vill vi ha en bättre koppling mellan skolan och ungdomsmottagningen. Det
är viktigt att samordna insatser mellan skola, socialtjänst och ungdomspsykiatri för att arbeta
förebyggande mot psykisk ohälsa.

Skolan ska sträva efter att alla elever lämnar skolan med godkända betyg. Skolan måste ha resurser
att tidigt uppmärksamma, åtgärda och följa upp frånvaro. Oavsett orsak så är frånvaro förlorad
undervisningstid. Rätt stöd ska tidigt sättas in till elevernas språk- läs- och skrivutveckling. Stödet
ska följas upp och förbättras under hela skolgången. Vi tycker att alla barn i skolan borde få röra sig
och ha någon form av fysisk aktivitet varje dag. Det behöver inte bara handla om idrottsämnet. Målet
med idrottsundervisningen ska vara att uppmuntra barn och unga att röra på sig, inte att uppnå
vissa idrottsprestationer.

Gymnasieskolan ska vara en miljö där elever lär för livet, i en miljö som är anpassad efter varje
individs behov och förutsättningar. Studie- och yrkesvägledarna ska förutom att hjälpa eleverna att
välja gymnasieskola även vara en länk mellan skola och arbetsliv.

Det entreprenöriella lärandet ska vara ett naturligt förhållningssätt genom hela utbildningssystemet,
eleven blir då bättre på att fatta beslut, kommunicera och samarbeta. Vi vill därför att initiativ som
Ung Företagsamhet, UF, i högre grad utvecklas och blir en del av skolans verksamhet i både grund-
och gymnasieskola

Centerpartiet vill

  • Ha en individanpassad skola, där det finns stöd till de som behöver extra hjälp eller extra stimulans samt hjälp till de som behöver mer utmaning
  • Att värdegrundsarbetet ska prioriteras då det skapar trygghet och studiero
  • Ge lärarna bättre förutsättningar att lyckas i klassrummet
  • Ge eleverna bättre tillgång till elevhälsan
  • Behålla det fria skolvalet där friskolor ska finnas kvar så familjer kan välja vilken skola som passar bäst
  • Fysisk aktivitet och kreativitet i skolan är viktigt.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.