Trivsel och trygghet

Bild

Kävlinge kommuns projekt med rent, snyggt och tryggt är bra och det är något som ska fortsätta. Det handlar om miljön längs gator och torg som vi gärna vill ska vara trevlig med blommor på våren och pyntat efter säsong. Det förebygger skadegörelse och gör att människor trivs i utemiljöerna.

Trygghet är att vistas utomhus utan att känna sig misstänksam och rädd. Det är bra med trygghetsvandringarna och belysning och röjning bland täta buskage är ett sätt att öka tryggheten. Det är naturligtvis viktigt att ha ett förebyggande arbete med att motverka mobbing i skolorna och bjuda in polisen till olika mötesplatser. 

Centerpartiet vill 

  • fortsätta med dekorationer och blomkrukor runt om i vår kommun
  • hålla rent och röja i buskage vid stationerna i Kävlinge och Dösjebro
  • jobba med att minska nedskräpningen 
  • succesivt byta ut och bygga ut fler smarta lampor med ledbelysning längs cykel och gångvägar. 
  • se till att det finns bra belysning vid våra större busshållplatser
  • utveckla och bygga smarta farthinder som lugnar trafiken när det behövs
  • fortsätta samarbetet med polisen med förebyggande arbete i skolor, på fritidsgårdar och på Lärcentrum.
  • att polisen ska i högre grad prioritera inbrotten

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.