Utveckla landsbygden

Bild

Det är viktigt att satsa även på de mindre orterna i kommunen. Centerpartiet ser hela Kävlinge kommun.

 Många av de satsningar som görs i tätorterna kan givetvis också göras ute i byarna, som belysning, dekorationer, farthinder, kommunikationer och tillgänglighet till rekreation. Det är viktigt för företagen med en bra infrastruktur, inte bara väger utan också tillgång till fiber för en snabb uppkoppling.  

Centerpartiet vill

  • satsa på fiber ute på landsbygden
  • se över trafiksäkerheten också på landsbygden, t ex vid skolan i Dösjebro
  • satsa på cykelbanor över kommungränserna, tex mellan Kävlinge och Teckomatorp 
  • ha dekorationer och blomkrukor på fler ställen, exempelvis i V Karaby och Lilla Harrie
  • planera för fler bostäder i byarna till exempel i L Harrie, Dösjebro och Hög. 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.