Möteskalender 2023

Mötesdag (styrelse- respektive medlemsmöte)

MÖTESKALENDER 2023

Mötesdag (styrelse- respektive medlemsmöte)

Ordinarie plats: Yllet Trädgårdsgatan 3-5

Styrelsemöte: Kl. 18.00 – 18.30
Medlemsmöte: Kl. 18.30- ca 21.00


Måndag 2023-01-09 (obs! Måndag)
Torsdag 2023-02-02
Torsdag 2023-02-16 (Kretsårsstämma)
Torsdag 2023-03-02
Torsdag 2023-03-30
Torsdag 2023-04-27
Torsdag 2023-06-01
Torsdag 2023-08-10
Torsdag 2023-08-31
Torsdag 2023-09-28
Torsdag 2023-11-02
Torsdag 2023-11-30

Studiebesök
Under mandatperioden kommer vi sikta på att kunna boka in 2-4 studiebesök/år. Dessa kommer ske hos kommunala verksamheter likväl som hos privata företag i kommunen.