En budget för att lyfta Kristianstad tillsammans!

För att en kommun ska må bra är det viktigt att alla som lever och verkar i den mår bra. Och allra bäst mår vi när vi åstadkommer något tillsammans. Därför presenterar Centerpartiet en budget som andas samarbete och framtidstro och som ger förutsättningar att lyfta tillsammans!

Vi kan konstatera att förutsättningarna inför 2025 är något bättre än inför 2024. Däremot har en hel del saker blivit sämre under det gångna året, inte minst för att styret helt saknat visioner och handlingskraft att ta itu med de utmaningar som ligger framför oss. Ett par bevis bland många på detta är bottennoteringen i företagsrankingen för 2023, den fullständiga avsaknaden av satsningar utanför Kristianstad City och Åhus, den undermåliga hanteringen av elbristen i centrala Kristianstad och oförmågan att marknadsföra och lyfta fram de många positiva sidor som trots allt finns i vår kommun som exempelvis vårt häftiga Badrike, vårt unika Vattenrika, vårt fina handelsindex och vår förmåga att skapa attraktiva evenemang.

Kristianstads kommun har antagit en vision som sträcker sig fram till 2030 och som går under namnet “Vi lyfter tillsammans!” En försvårande omständighet som har präglat tiden som nuvarande styre suttit vid makten är att mycket lite görs tillsammans. Dialogen internt mellan partigrupperna är näst intill obefintlig och denna attityd sprider sig naturligtvis även inom hela kommunens organisation. För Centerpartiet är det självklart att kommunens vision måste prägla vårt interna arbete och det är lika självklart att ta vara på och skapa förutsättningar för att arbeta tillsammans även utåt mot medborgare, organisationer och företag. Först då kan vi på allvar lyfta tillsammans.

Vårt budgetförslag präglas i mångt och mycket av denna vision och vi är helt övertygade om att Kristianstad kan lyfta. Tillsammans kan vi bättre!

Läs hela budgeten här! , 564.5 kB.

Kristianstad 2024-06-11

Andreas Nilsson, kretsordförande (C)

Karl Gemfeldt, gruppledare (C)