Gertrud Nyström

Gertrud Nyström

Fil.kand, Hammar

Jag bor på en gård mellan Nosaby och Hammar. Lantbruket inkl. uppstallning av hästar driver min dotter och jag gemensamt. Efter att under drygt 40 år varit yrkesverksam inom socialtjänsten som socialsekreterare m.m., avdelningschef vid dåvarande Migrationsverket och kriminalvårdschef i Karlskrona, Ystad och Kristianstad är jag numera pensionär. Sedan hösten 2015 är jag god man för ensamkommande flyktingar. Jag är medlem i Centerpartiet sedan många år, mera aktiv sådan sedan jag gick i pension. Jag gillar Centerpartiet för att det står med bägge fötterna på jorden, är inriktat på att finna lösningar på olika problem utifrån omsorg om den ”lilla” människan och hennes vilja och förmåga att ta ansvar samt en liberal grundsyn. Jag är 70 år.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.