Ingrid Karlsson

Bild

Pensionär, Nosaby

Mer än var 4:e väljare är över 65 år och jag är en av dem. Såväl seniorernas synpunkter som äldrefrågorna bör få ökad plats i samhällsdebatten. Jag vill använda mitt engagemang, kunskaper och livserfarenhet till att i första hand driva frågor som rör äldre – vård och omsorg, trygghets- och hälsofrämjande insatser, färdtjänst, kollektivtrafik med mera.