Ingrid Karlsson

Bild

Pensionär, Nosaby

Mer än var 4:e väljare är över 65 år och jag är en av dem. Såväl seniorernas synpunkter som äldrefrågorna bör få ökad plats i samhällsdebatten. Jag vill använda mitt engagemang, kunskaper och livserfarenhet till att i första hand driva frågor som rör äldre – vård och omsorg, trygghets- och hälsofrämjande insatser, färdtjänst, kollektivtrafik med mera.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.