Östen Warnhag

Bild

Elingenjör, Norra Strö

Stoppa klyvningen. Rättvisare fördelning mellan stad och landsbygd. Fler nyanlända bör ges möjlighet att bo och verka på landsbygd och små orter. Ny teknik skall användas för att spara och få fram ny förnybar energi. Jag kör biogasbil sedan 2010 och har installerat solceller. 25 års erfarenhet av arbete i styrelser och nämnder. Renhållningen, Byggnads- och Tekniska nämnden. F.n. styrelseledamot för C4 Energi. 40 års erfarenhet av styrelseuppdrag inom Centerrörelsen. Styrelseuppdrag inom ett antal föreningar.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.