Qalinle Dayib

Qalinle Dayib

Civilekonom, Kristianstad

Min framtida bild av Kristianstad är en hållbar kommun, där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Jag prioriterar en trygg uppväxt för våra barn och ungdomar, självförsörjande befolkning i arbetsför ålder samt goda utbildningsmöjligheter. En kombination av social hållbarhet, ekonomisk tillväxt och god ekologi är grunden för ett växande Kristianstad.