Lena Holst

Bild


Ledamot i kretsstyrelsen

Formgivare och kommunikatör, Everöd

Vice ordförande i kommunfullmäktige och ledamot i Kultur och fritidsnämnden i Kristianstad. Studerar till miljöstrateg, driver även en reklambyrå sedan 1995 - i år 25 års jubielum!

De frågor jag brinner för är miljö, landsbygd och företagarfrågor. Kultur- och fritidsfrågor är också en självklar del av mina fokusområden.


Klimatomställningen till ett mer hållbart samhälle är en allt angelägnare fråga för oss alla. Få bort vårt fossilberoende än mer, kommunens egna närpducerade biogas är ett självklart drivmedel att utveckla även framöver. Frågor runt vatten och dess användning, något som får allt mer fokus.

Landsbygd - stad, att kommunen, regionen och riks satsar även på de som bor utanför centralortern. Att belysningspunkter finns kvar, gärna med solceller och röreslestyrt. Att kommunikation utvecklas, itsället för stora bussar kan minibussar kopplade till app-sjänst vara en lösning. Att skolor och förskolor finns kvar även i mindre orter, skolor kan drivas med intraprenad-system, dvs att kommunen står som ägare, men att de drivs av ett kooperativ.

Ett rättvisare samhälle. Få fler i arbete som bidrar till allas vår välfärd. Att skyldigheter är lika viktigt som rättigheter - för alla. Ett samhälle där alla respekteras, oavsett kön, ursprung eller sexuell läggning - av alla. Ett samhälle där alla hjälps åt att skapa ett gott Sverige - för alla.

Kontakta Lena Holst

Kontakta Lena

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....