Våra tre skarpa förslag för cykling i Malmö

Cyklister Nobelvägen Foto: News Öresund/Johan Wessman

Foto: News Öresund/Johan Wessman

11 maj är Cykelns dag. Därför lägger Centerparitet i Malmö fram 3 skarpa förslag för förbättrade cykelmöjligheter i Malmö Stad.

Centerpartiet ser cykeln som en viktig dellösning på Malmös högt ställda miljömål och för visionen om en tät och hållbar stad. Vi behöver få fler att ställa om och välja cykeln genom att ge cykeltrafiken minst lika bra förutsättning som biltrafiken historiskt haft!

  • Prioritera cykeln i trafiken - cykelfartsgator innanför kanalen.
  • Underlätta cykelpendling - supercykelstråk intill alla infartsleder.
  • Fler cykelbanor nu - undersök vilka gator som är tillräckligt breda för att anlägga separata cykelbanor med enkla medel.

Läs mer om våra förslag inom miljö och grön stadsutveckling.