Anställ en samordnare för att hjälpa HBTQ-personer som utsätts för hedersförtryck

Anställ en person som ska hjälpa hbtq-personer som utsätts för. våld eller trakasserier i hederns namn. Det föreslår Charlotte Bossen i en motion till kommunfullmäktige.

- I dag är det IDAHOT (internationella dagen mot homo-, bi och transfobi). Vi har kommit långt i Sverige, men fortfarande finns många HBTQ-personer som inte kan leva ett liv i frihet. Hbtq-personer som utsätts för våld, tvång, kontroll och trakasserier i hederns namn är något vi pratar alldeles för lite om. Malmö stad behöver bli ännu bättre på att hjälpa personer som utsätts för våld och trakasserier i hederns namn, säger Charlotte Bossen.

- Nästan var sjätte elev i nian lever under något slags hedersförtryck i Stockholm, Göteborg och Malmö. Heder ligger också bakom att många hbtq-personer hindras från att vara sig själva. I Malmö stads verksamheter för våld i nära relationer och hedersvåld finns idag ingen anställd som har ett särskilt uppdrag kring hbtq-personer.

- I dag lämnar jag därför in en motion till Malmö kommunfullmäktige. Där föreslår jag att Malmö stad ska anställa en samordnare för att hjälpa och stödja hbtq-personer som blir utsatta för brott och trakasserier i hederns namn. Samordnaren ska även samverka med skolor och kvinnojourer, men även hjälpa till att samla kunskap och bidra till ökat fokus på gruppen.

Läs hela motionen här.