Ett tryggt Malmö för alla

Vår gruppledare Charlotte Bossen har deltagit i ett öppet möte om trygghet på Folkets Hus på Limhamn.

Det lyftes otrygghet i vardagen för unga som äldre på Limhamn, med stölder, trakasserier och våld.

För Centerparitet är det en självklarhet att alla ska känna trygghet på stan och i sitt hem oavsett var man bor. Därför föreslogs flera insatser för att minska kriminaliteten och öka tryggheten i Malmö. Bland annat med insatser i skolan, ytterligare belysning och fler poliser och ordningsvakter.

Vi som politiker måste lyssna på medborgarnas oro och ta vårt ansvar för kommunen!

Därför var det synd att de största av de styrande partierna i Malmö, Socialdemokraterna, som har styrt i Malmö i över 25 år valde att inte närvara. Som ytterst ansvariga för Malmö är det fel att varken lyssna eller svara på frågor som rör Malmöbornas trygghet.

Klicka här för att läsa mer om Centerpartiet i Malmös politik som trygghet.