Uppmärksamma framstående kulturkvinnor från Malmö

Malmö stad har genom historien varit både födelseort och verkningsort för många framstående skådespelare, musiker, författare och andra kulturarbetare.

Profiler som som Anita Ekberg, Nina Persson, Eva Rydberg, Git Gay och Marianne Mörck har alla bidragit till bidragit till att sätta Malmö på kartan.

I Malmö stad finns många minnesmärken som uppmärksammar Malmöbor som gjort skillnad för staden. I Malmö finns dock en brist på statyer och minnesmärken som uppmärksammar framstående kvinnor som levt och verkat i Malmö.

Med anledningen av ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige att besluta:

att ge tekniska nämnden eller annan lämplig nämnd i uppdrag att ta fram material som uppmärksammar några av de framstående kvinnliga kulturarbetare som bidragit till att sätta Malmö på kartan.

Malmö 2018-01-18

Charlotte Bossen (C)