Vi Tycker

familjepolitik

Centerpartiets liberalism är social, jordnära och grön. Den bygger på rättvisa och hållbarhet. Den ser samhället som en gemenskap där alla behövs. När många får vara med och ta ansvar för tryggheten och solidariteten byggs en välfärd som är mycket starkare än vad staten ensam förmår.

Varje människa har rätt och förmåga att själv forma sin egen framtid. En framtid som skall vara möjlig varhelst i vårt land man vill bo, arbeta och känner att man hör hemma. Det skall vara enkelt att starta och driva företag, att välja bra förskola, skola, omsorg och vård. Och det skall vara möjligt att arbeta och bo både på landsbygd och i stad. Vi vill skapa förutsättningar för människor att leva, bo och arbeta i Simrishamns kommun.

Vi vill därför att alla tar ansvar för att minska den ojämlikhet och de orättvisor som kan hindra människor att förverkliga sina liv och sina drömmar. Det är också därför vi vill att makt ska finnas så nära människor som möjligt - då ökar möjligheterna att kunna påverka.

Vi vet att grunden för frihet, både nu och i framtiden, är beroende av hur vi tar hand om vår planet och vårt ekosystem. Vår politik bygger på reformer som är långsiktigt hållbara för vår jord, vårt klimat och för oss människor – därför bär vårt idéprogram namnet ”En hållbar framtid”.

Vi är en öppen folkrörelse som välkomnar alla som delar vår vision om en friare och bättre värld. Med en levande debatt och med det fria ordet som grund får vi ett samhällsklimat där människor kan göra sina röster hörda och påverka sin vardag.

Centerpartiet ska vara Simrishamns mest öppna politiska parti.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.