Motioner

Kastanjekrans

Motioner 2022

  • Öka den årliga budgeten och reinvestera 80 Mkr de närmaste 4 åren för att hantera eftersatt
    underhåll
  • Inrätta en tjänst som landsbygdsutvecklare vars uppgift bland annat kan vara en länk mellan byarnas representanter i Byalag och övriga föreningar och regelbundet ha denna kontakt samt för att inspirera och stimulera det lokala engagemanget.
  • Gör nya analyser och hantera vattenfrågan i samhällsplaneringsprocessen! Vattenfrågorna är högaktuella ur flera aspekter. Det är av vikt att dessa frågor verkligen analyseras och tas med i samhällsplaneringsprocessen och beaktas i framtagandet av ny bebyggelse och om möjligt också kan vägas in i pågående processer. Vattenbrist å ena sidan samt översvämningsrisk å den andra är problemställningar som kan kopplas till pågående klimatförändringar.
  • Lokalmässigt sammanhållen gymnasieskola för att skapa en attraktiv studie- och arbetsplats.

Relaterade nyheter