Valda FÖR Centerpartiet i Simrishamn

Här kan du läsa mer om den politiska organisationen i Simrishamn: https://www.simrishamn.se/politik-och-paverkan

Simrishamnspolitiker


Kommunfullmäktige: Ordinarie samt 1:e vice ordförande Henrik Mårtensson, Carl-Göran Svensson, Anna Ling. Ersättare Gunilla Carlekrantz, Anita Svensson

Kommunstyrelsen: Ordinarie Mats Bengtsson. Ersättare Monica Jacobsson Höckert

Kommunstyrelsens Strategiska utskott: Henrik Mårtensson

Socialnämnden: Ordinarie samt vice ordförande Anita Svensson.

Individ- och Familjeutskottet (IFu): Anita Svensson

Barn- och Ungdomsnämnden (BUN): Ordinarie Gunilla Carlekrantz. Ersättare Carin Åström

Byggnadsnämnden: Ordinarie samt 1:e vice ordförande Mikael Stamming.

Kultur- och Fritidsnämnden: Ingen representation

Samhällsplaneringsnämnden: Ordinarie samt ordförande Carl-Göran Svensson.

Krisledningsnämnen: Ordinarie Mats Bengtsson

Valnämnd: Anna Ling, ersättare Anna Isoz


Simrishamnsbostäder (SIMBO): Ordinarie samt ordförande Bertil Bjerstam

Simrishamns Näringsutveckling AB (SINAB): Ordinarie samt ordförande Bertil Bjerstam

Österlens Kommunala Renhållningsbolag: Ordinarei Mats Carlsson


Miljöförbundet: Anna Ling

Revision: Maria Carlsson

Kommunförbundet: Henrik Mårtensson

Nämndeman Tingsrätten: Anna Månsson

Nämndeman Hovrätten: Bertil Bjerstam


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.