Simrishamn
Centerpartiet lokalt
Framåt

Text


Simrishamns kommun vill utvecklas och öka sin befolkning.

Vår omväxlande natur har mycket att erbjuda.

Centerpartiet har en vision för att föra Simrishamns kommun framåt.För att utveckla en kommun måste grundförutsättningarna vara på plats.

Fungerande VA en grundförutsättning.Tillgång till vatten är en ödesfråga och välfungerande avloppsrening en viktig miljösatsning när hela kommunen ska utvecklas.Vatten och avloppsverksamheten har ett stort eftersatt underhåll som MÅSTE åtgärdas.Målet är att vara bland de ledande kommunerna inom detta viktiga område till gagn för kommande generationer och dagens behov för utbyggnad och utveckling.

Byarna är viktiga i utvecklingen av kommunen.I detta inkluderas att landsbygden får utbyggd kollektivtrafik och närtrafikservice samt att service och skola finns i våra byar.( tidigare benämnda konsolideringsorter) Landsbygden en resurs för framtiden.Centern är öppen för att satsa extra resurser för att utveckla kommunen och det kan gälla t.ex Skillinges detaljplan som är antagen eller andra saker som är nödvändiga för att öka attraktiviteten / inflyttningen i kommunen .

Trygghetsskapande insatser på gator och torg i hela kommunen och inom kommunala verksamheter.Ordningsvakter i preventivt syfte för att stävja brott.Detta har visat sig vara ett behov som ökar.Polisens närvaro i kommunen ska öka snarast men Centerpartiet inser också verkligheten och därav ordningsvakter .

Miljöförbättrande insatser inom kommunens verksamheter och inom 5 år fossilfri energianvändning .

Trygghet nära Dig såsom välfungerande skola,omsorg och sjukvård.

Dessa verksamheter ska få resurser så att hög kvalité kan bibehållas.

Värna det lokala näringslivet där lantbruket är ryggraden.Det finns en rad innovativa företag som etablerats på landsbygden.Näringslivet är motorn i samhället .Mindre byråkrati och en kommunal service där tillgänglighet ,service och bemötande är ledorden till allmänhet och näringsliv.

Senaste nytt från centerpartiet.se

Fler nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.

Gick inte att hämta senaste Facebook-inlägg.