Kommunfullmäktige mars

Kommunfullmäktige onsdagen den 2 mars

Kommunfullmäktige i Kommunhuset kl 19. Alla välkomna.