Regionrådens nyårskrönika

Gott Nytt 2021!

När vi nu går in i 2021 så kan vi konstatera att vi har nått halvvägs in i mandatperioden.

Samtidigt kan vi också titta tillbaka på ett 2020 som inte riktigt blev som det var tänkt och som kraftigt påverkats av den pågående covid-19-pandemin. Det har ingen kunnat missa.

Istället för att prata om covid-19 och coronaviruset ska vi istället nu försöka titta tillbaka på några av de många frågor som Centerpartiet drivit och fått till verklighet under 2020 i Region Skåne.

 1. Satsningar på den nära vården
  Svensk och inte minst skånsk hälso- och sjukvård står inför ett viktigt paradigmskifte där allt mer vård måste ske närmare patienterna. I valet 2018 lovade vi att stärka primärvårdens roll som den viktigaste delen i sjukvårdssystemet. Vi lovade stora satsningar för att ge primärvården rätt förutsättningar att än tydligare kunna etablera sin roll som den första vägen in i sjukvården. När vi nu går in i 2021 så har vi på tre år satsat 794,3 miljoner kronor extra utöver ordinarie uppräkningar på just primärvården. Innan mandatperioden är över ska vi ha satsat en miljard extra. Med hjälp av dessa extra medel har vi nu kunnat satsa ordentligt på att stärka den nära vården.

  Självklart sker många fler satsningar, inte minst det stora omställningsarbete kring den nära vården som pågår inom ramen för arbetet med framtidens hälsosystem som kommer att utkristallisera sig än mer under 2021.
 2. Riktade hälsosamtal
  En annan fråga som vi gick till val på var införandet av riktade hälsosamtal. Det innebär att personer i specifika grupper erbjuds ett hälsosamtal på sin vårdcentral. Detta möjliggör att förebygga många livsstilssjukdomar och att upptäcka sjukdomar i bättre tid. Detta är något som är beprövat i till exempel Västerbotten där det pågått sedan 1985, och där man genom forskning har kunnat ge fler ett längre liv och samtidigt ett friskare liv.

  Under 2020 har det äntligen blivit verklighet då en pilotverksamhet startat upp på elva utvalda vårdcentraler som ska genomföra hälsosamtal med sina listade 40-åringar. Den tydliga målsättningen är sedan att i steg införa detta på samtliga skånska vårdcentraler. Först för alla 40-åringar. Sedan alla 50-åringar och slutligen alla 60-åringar.
 3. Trygghet i kollektivtrafiken
  Kollektivtrafik är oerhört viktigt för att skapa ett rundare Skåne. Men för att möjliggöra att fler väljer att åka kollektivt så är tryggheten en av flera viktiga parametrar att arbeta med. Kopplat till trygghet i kollektivtrafiken så gick vi till val på att bland annat införa flexibla nattstopp, det vill säga att man med bussen ska kunna kliva av själv på andra platser än de vanliga hållplatserna för att till exempel få närmare hem. Detta har man startat ett pilotprojekt kring vilket ska utvidgas till fler linjer under 2021 när framdörrarna på bussarna kan användas av passagerare igen.

  En annan var att införa ett trygghetsnummer dit man kan ringa om man känner sig otrygg i den skånska kollektivtrafiken. Sedan 1 november 2020 är detta verklighet i form av ett testprojekt som löpande ska utvärderas. Så lägg 0771-87 87 87 på minnet. Genom det når du Skånetrafikens trygghetslinje dygnet runt, året om.

Självklart blickar vi också framåt. Inte minst är det oerhört glädjande att vaccinationen mot covid-19 nu har startat, vilket förhoppningsvis kommer att skapa nya möjligheter under 2021.

När vi blickar framåt kan vi ändå konstatera att vi inte är nöjda. Även om Centerpartiet genom allianssamarbetet hittills under mandatperioden drivit igenom massor av C-märkt politik så finns det ännu kvar frågor. Vi kommer nu kavla upp ärmarna ännu mer och fortsätter idogt för att arbeta så att de frågor vi gick till val på 2018 blir verklighet. Samtidigt som vi utvecklar ny spännande politik att driva, inte minst med sikte på valet 2022.

Annette Linander (C)
Gruppledare och regionråd

Birte Sandberg (C)
Regionråd