Små skolor behövs i hela landet

För Centerpartiet är det en självklarhet att hela Sverige ska leva. Ska hela Sverige leva måste också hela Sverige vara kompetent. Och då är skolan avgörande.

Sveriges små skolor är hotade. Allt fler läggs ner när kommuner vill spara pengar eller när kraven för att driva skola blir för stora. Vi behöver tänka om!

Riksdagsledamot Niels Paarup-Petersen presenterar tillsammans med två av sina kollegor fem förslag för att skapa bättre förutsättningar för eleverna på Sveriges alla små skolor:

  • Lärarstudenter måste få kännedom om och möjligheter att testa att undervisa klasser där fler årskurser blandas.
  • Skolverket ska ge tydliga rekommendationer och stöd som underlättar för små skolor.
  • Ge skolverket i uppdrag att ta fram faktaunderlag kring små skolors kvalitet och särskilda utmaningar.
  • Det ska vara möjligt för en liten landsbygdsskola att låna lärare hos andra huvudmän.
  • Öka flexibiliteten i hur insatser ska genomföras så att små skolor får rimliga arbetsvillkor.