Vi står upp för det fria vårdvalet

Vänsterpartiets motion om att slopa vårdval psykoterapi sätter systemet framför individens behov och valfrihet. Centerpartiet kan inte acceptera detta, säger Birte Sandberg och Charlotte Bossen i en debattartikel. Att begränsa individens valfrihet är inte lösningen.

Vänsterpartiets motion om att slopa vårdval i psykoterapi läggs fram som en lösning på kompetensbrist på skånska vårdcentraler men det skulle snarare ha motsatt effekt. Idag saknas resurser med rätt kompetens inom primärvården för att bedriva olika psykoterapiformer på vårdcentralen. Här spelar vårdvalet en viktig roll, där privat sektor kan bistå.

Psykisk ohälsa finns i varierande grader, något som Vänsterpartiet bortser ifrån. En patient med lättare symptom behöver inte ett team av läkare, kuratorer och psykologer för att komma på banan. Det viktiga är att patienten får rätt vård snabbt. Om alla patienter ska få ett vårdteam runt sig kommer det att bli dyrt och tidskrävande. I slutändan leder det till ökade vårdköer där endast de med allvarligare psykisk ohälsa får vård. Centerpartiet kan inte acceptera detta.

I ett modernt samhälle kan inte rigida system och avgränsningar vara lösningen. Vänsterpartiet sätter systemet framför människan. Centerpartiet vill se människans behov i fokus och en vård för alla, med ett journalsystem som underlättar för samverkan – där individens välmående alltid går först.