8 av 10 primärvårdsanställda mycket nöjda med arbetsplatsen

Varje år genomförs en medarbetarenkät för alla som är anställda inom Region Skåne. 2021 års enkät visar på goda resultat i Primärvården och visar att medarbetarna är nöjdare i år jämfört med 2020.

Hållbart medarbetarengagemang är ett frågebatteri som består av nio frågeställningar i syfte att mäta medarbetarengagemanget på arbetsplatsen. Det visar sig att 8 av 10 anställda i Primärvården trivs mycket bra på jobbet, har högt medarbetarengagemang och känner sig nöjda med ledarskapet.

Primärvården är otroligt stolt över dessa goda resultat och det är ett styrkebevis att våra medarbetare trivs på jobbet. Detta trots pandemi och ökad belastning på såväl vårdpersonal som chefer. Det har varit tuffa år sedan covid-19 bröt ut och primärvårdens roll i vaccinationerna kan inte understrykas nog. Personalen har jobbat mer än vanligt för att se till att ordinarie verksamhet upprätthålls samtidigt som man fick i uppdrag att vaccinera befolkningen.

Vi ska alltid sträva efter att alla ska känna arbetsglädje och en trygghet på jobbet. Men också att det ska finnas vårdcentraler och vård tillgänglig för alla invånare i hela Skåne. En god arbetsgivare är en attraktiv arbetsgivare. Ju bättre vi kan bli internt för att säkerställa att vår personal mår bra och trivs på jobbet – desto fler kommer att söka sig till oss, både som patienter och som medarbetare.

Vi är stolta över det arbete som utförs inom primärvården, nu blickar vi framåt och ser hur vi kans kapa ännu bättre förutsättningar för både personal och patienter.

Birte Sandberg (C), Primärvårdsnämndens ordförande

Läs hela inlägget här , 88.8 kB..