Dags att slopa gränskontrollerna

I sju år har det funnits kontroller på gränsen mellan Danmark och Skåne. Nu står det klart att kontrollerna kommer fortsätta och riskerar dessutom att utökas med ID-kontroller. Detta kommer att slå sönder den dansk-skånska arbetsmarknaden, skriver Niels Paarup-Petersen och Charlotte Bossen.

I september gick Skånemoderaterna till val på en ökad regional utveckling och minskad arbetslöshet. Menar de allvar med detta bör de uppvakta regeringen och verka för slopade gränskontroller.

Skåne har fantastiska förutsättningar att utvecklas innovativt, grönt och hållbart. Som en del av den dynamiska Öresundsregionen finns förutsättningar till en blomstrande arbetsmarknad. Med innovativa företag och lärosäten finns oändliga möjligheter till regional utveckling.

Den regionala utvecklingen har också många utmaningar. En hög inflation, dyr el, stigande bostadspriser och en arbetslöshet på hela 8,5 procent. Samtidigt råder kompetensbrist inom en rad viktiga yrken, som sjukvården, vilket gör att en del sektorer har svårt att få det att gå runt.

I sådana tider fyller den gränsregionala arbetsmarknaden över Öresund en viktig roll. I november år 2015 infördes inre gränskontroller samt ID-kontroller mellan Danmark och Sverige. Kontrollerna bidrog till kraftigt förlängda pendlingstider och slog därför hårt mot den gränsregionala arbetsmarknaden. Idag, sju år senare, finns de inre gränskontrollerna kvar.

Nu vill regeringen strama åt kontrollerna ytterligare. I Tidö-avtalet vill samarbetspartierna återinföra de id-kontroller som slog sönder kollektivtrafiken över Skåne och Öresund. Under de perioder då id-kontroller påtvingats tågpendlare över Öresund har resor som tidigare tagit en halvtimme plötsligt tagit upp emot en och en halv timme. Det oberoende dansk-svenska kunskapscentret Øresundsinstituttet bedömer att den gemensamma arbetsmarknaden minskade med 322 000 arbetstillfällen under 2016.

Centerpartiet har sedan införandet verkat för slopade gränskontroller. Vi har sett på hur både röda och blå regeringar förlängt dem slentrianmässigt. Nu, i ett osäkert ekonomiskt läge, menar vi att det är än mer angeläget att få bort kontrollerna omgående.

Skånes styrande regionpolitiker har tagit ställning i en rad strategiskt viktiga nationella frågor som påverkar skåningarna. Nu senast har i frågan om elpriserna. När det kommer till frågan om gränskontrollerna ekar det dock tyst från den moderatledda styret.

Om Moderaterna vill bedriva en seriös regional utvecklingspolitik behöver de ta ställning i frågan om gränskontrollerna. För förlängda och utökade kontroller kommer leda till ökad arbetslöshet och minskad regional utveckling, alltså precis motsatsen till det som skånemoderaterna gick till val på.

Charlotte Bossen (C), gruppledare Region Skåne
Niels Paarup-Petersen (C), riksdagsledamot från Malmö