En äldrevänlig stad är bra för alla

När Malmö väl blivit medlem i nätverket ”Äldrevänliga städer” måste kommunen göra en genomlysning av äldres förhållanden på olika områden, och genomföra ett treårigt åtgärds- och förbättringsprogram. Det skriver Kay Wictorin (C), ledamot i Malmös hälsa-, vård- och omsorgsnämnd.

Det  talades  förvånansvärt lite om många äldrefrågor under  valåret 2022. Trots att mer än var fjärde röstberättigad är en senior  medborgare. Trots att äldre är en kraftigt växande befolkningsgrupp. Trots att alldeles för många äldre drabbas av problem; i omsorgen, i vården, i arbetslivet, i form av brottslighet, när det gäller tillgänglighet och åldersdiskriminering.

Kommunerna  ansvarar för  mycket som rör äldres livskvalitet.  Malmö är ett exempel på en kommun som dras  med  en  mängd  problem när det gäller äldreomsorgen

Det är bra att Centerpartiets förslag om att Malmö  ska bli medlem i WHO-nätverket  ”Äldrevänliga städer” har fått stöd av övriga partier i kommunfullmäktige. Medlemskapet  medför ett helhetsgrepp på äldre frågorna,  vilket  är  viktigt för att kunna prioritera och använda resurserna effektivt där de gör mest nytta för äldre Malmöbor och deras anhöriga.

  • Centerpartiets  mål  är att Malmö ska bli en av de bästa städerna att åldras i. En äldrevänlig stad är bra för alla. Malmö kan bli ett föredöme.