Uppdatera Skånes livsmedelsstrategi

Skånes Livsmedelsstrategi duger inte i kristider. Till skillnad från andra länder så växer inte Sveriges livsmedelsproduktion och självförsörjningsförmåga. Det är därför märkligt att treklövern och SD inte tillsätter den arbetsgrupp som tidigare arbetat med frågan.

2017 tog Regionfullmäktige beslut om en Livsmedelsstrategi för Skåne. Delar av denna är fortfarande aktuell men det har skett stora förändringar, inte minst utifrån det rådande världsläget. Torra somrar, pandemin, Rysslands invasion av Ukraina, ökade bränslekostnaderna och bristen på el innebär stora förändringar och utmaningar vad gäller att producera mat. Även inflation och räntor pressar skåningarna.

Trots att alla nämnder och styrelser nu är tillsatta så lyser Styrgruppen för Livsmedelsstrategin fortsatt med sin frånvaro, trots upprepade frågor i Regionstyrelsen. Vi i Centerpartiet väntar otåligt på att styret ska tillsätta denna styrgrupp så snabbt som möjligt. Därför har vi ställt en fråga till Regionala utvecklingsnämndens ordförande, Anna Jähnke (M), i regionfullmäktige och även lämnat en motion till Regionfullmäktige om att den skånska Livsmedelsstrategin måste uppdateras för att vi fortsatt ska ha mat på det skånska bordet varje dag.

Birte Sandberg, Gruppledare regionstyrelsen (C)

Charlotte Bossen, Gruppledare regionfullmäktige (C)

Stina Larsson, Riksdagsledamot och ledamot i miljö- och jordbruksutskottet (C)