TOLKAVGIFT HOTAR patientsäkerheten

Inför en avgift för språktolk, föreslår tre Sverigedemokratiska regionråd i Skånska Dagbladet 1/3. Förslaget kan få ödesdigra konsekvenser, med bristfällig myndighetsinformation och osäkra medicinska bedömningar. Så kan vi inte ha det.

Det är dags för den borgerliga treklövern i Skåne att sätta ned foten och stå upp för varje skåning.
Drygt tre procent av alla i Sverige lever i fattigdom och det är nästan sju gånger mer fattigdom bland utrikesfödda. Med knappa ekonomiska resurser riskerar det som kan leda till en extra kostnad, som tolk, att väljas bort. Tillgång till tolk regleras i förvaltningslagen. Varje myndighet som träffar någon som inte behärskar språket ska anlita tolk. Det är en förutsättning för ett rättssäkert samhälle.

Även i hälso- och sjukvården reglerar patientlagen att vårdpersonal och mottagare ska förstå varandra. Det är viktigt för att göra en säker medicinsk bedömning. Om en patient inte kan beskriva symptom riskerar det att få ödesdigra konsekvenser med bristfälliga eller felaktiga bedömningar. Av samma skäl är det viktigt att patienten kan förstå den information som ges, för att inte riskera felmedicinering, brutna restriktioner eller bristfällig rehabilitering.
Tolkning av en vän eller anhörig är inte tillräcklig. För att bli tolk krävs minst ett års studier. Det är ett komplext yrke som kräver mycket goda språkkunskaper, men även kunskap om det område som tolken översätter inom.

Ett av förslagen i Tidöavtalet är att utreda begränsningar av gratis tolkstöd för personer med uppehållstillstånd och svenskt medborgarskap. Det tycks inte ha gjorts en ordentlig konsekvensanalys av förslaget. Om en avgift införs riskerar personer som inte har råd att tacka nej till tolkning, något som både strider mor förvaltningslagen och patientlagen. Det är att riskera rättsstatens principer.

Moderaterna i Skåne har tidigare, på ett berömvärt vis, agerat opposition mot sina kollegor på regeringskansliet. De har drivit på i en rad viktiga frågor, som elstödet eller gränskontrollerna. Nu är det dags för dem att än en gång sätta ned foten, denna gång genom att stå upp för rättsstaten och det öppna samhället. Dels genom att uppmana kollegorna på nationell nivå att om att kasta frågan om avgiftsbelagd tolk i papperskorgen, men även genom att rösta ned Sverigedemokraterna i Skånes förslag.

Alla måste kunna förstå vad läkaren säger.

 

Charlotte Bossen, Gruppledare Region Skåne

Jonny Cato, Riksdagsledamot och migrationspolitisktalesperson