BESÖK PÅ TRELLEBORGS LASARETT

Under veckan hade vi i regionen möte där vi gick igenom ersättningsmodellen för sjukhusen och frågor om budgeten. Vi gjorde även ett trevligt besök på Rehabiliteringsmottagningen på Trelleborgs lasarett.

Det har varit intressant att få en inblick i hur personalen arbetar men också få information om patienternas behov. Eftersom träning ger positiva effekter både psykiskt och fysiskt är deras mål att få patienter att bli så självständiga som möjligt så att de kan återgå till arbete i största mån.

Det är många som inte vet vad det innebär när någon får en stroke och därför anordnar personalen något som kallas för ”Stroke Café” två gånger om året. De bjuder in patienter med anhöriga för att dela kunskap om de kognitiva förändringarna som personen kan få efter en stroke och vad den är i behov av. I många fall syns inte symptomen på utsidan därför ser vi i Centerpartiet det som en positiv insats att personalen anordnar träffar. I syfte att dela kunskap om vad det innebär att få en stroke.

Genom att synliggöra olika sjukdomstillstånd kan människor få den stöd de behöver, samtidigt som personer runtom får en ökad förståelse för situationen.