REGION SKÅNES BUDGETFULLMÄKTIGE

Idag inleddes Region Skånes budgetfullmäktige. Centerpartiets budgetförslag innehåller bland annat en oförändrad skattesats. Vi tycker inte att det är en hållbar lösning för skåningar att höja skatten i dessa svåra ekonomiska tider. Just nu befinner sig Sverige och Skåne i tuffa tider med hög inflation, ökad arbetslöshet, ökad gängkriminalitet och krig i världen och vårt närområde. I dessa tider krävs en stark budget där vi väljer att prioritera rätt för hela Skåne.

  • Vi lägger 421 miljoner mer än de styrande partierna på primärvården. Detta för att garantera en nära och trygg vård oavsett var du bor i Skåne.
  • Vi lägger 170 miljoner mer än de styrande partierna på psykiatrin. Vi vill ha öppna psykiatriska mottagningar i hela Skåne för att motverka den psykiska ohälsan som ökar bland barn och unga.
  • Vi lägger 243 miljoner mer än de styrande partierna på kollektivtrafiken. En fungerande kollektivtrafik såväl i stad som på landsbygd är avgörande för att möjliggöra ett tillgängligt resande och för att nå klimatmålen.
  • Vi lägger 12 miljoner mer än de styrande partierna på kulturen. Kultur ger kraft åt varje människa och uppmuntrar till nyfikenhet, bidrar till samtal, möten och gemensamma upplevelser med och i vår omgivning.

Vi i Centerpartiet vill mer, för Skåne och för skåningarnas bästa.