Krafttag för psykisk hälsa

Bild

Den psykiska ohälsan ökar allt mer i Sverige och i Skåne. Detta är en stor utmaning för sjukvården. En stor grupp som detta ökar inom är bland våra barn och unga. Vi måste därför bli bättre på att ta hand om dessa patienter och skapa en god tillgänglighet inom psykiatrin. Men vi behöver också arbeta mer förebyggande för att öka den psykiska hälsan hos skåningarna och skapa möjligheter till tidigare stöd på bland annat de skånska vårdcentralerna.

Centerpartiet vill:

  • att vårdcentralernas förmåga och kompetens att möta och behandla personer med psykisk ohälsa lyfts genom tydliga satsningar på t.ex. kompetensutveckling
  • att dialogen mellan psykiatrin och vårdcentralerna ökar för att erbjuda patienterna ännu bättre behandlingar
  • att samarbetet mellan skolornas elevhälsa och ungdomsmottagningarna ökas
  • att tillgängligheten på regionens ungdomsmottagningar och BUP:s telefonrådgivning ”En väg in” ökar samt att dess öppettider blir bättre anpassade utifrån ungdomarnas behov
  • att det förebyggande arbetet med psykisk hälsa utökas i samarbete med de skånska kommunerna
  • att det införs en psykiatriambulans i Skåne
  • att det etableras fler ungdomsmottagningar så att de blir tillgängliga i ännu fler skånska kommuner
  • att stärka barn- och ungdomspsykiatrins ”Första linjen” att bli den primärvårdsenhet som tanken är för barn och ungdomar som drabbas av psykisk ohälsa

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.