Närmare vård

Bild

För att nå visionen om en närmare vård i hela Skåne med en god tillgänglighet för den skånska patienten fyller vår primärvård den viktigaste delen i sjukvården att satsa på. Vårdcentralerna måste få ett ännu tydligare uppdrag att bli den första vägen in i den skånska sjukvården. Vi behöver få en stor förändring inom den skånska sjukvården där mer sjukvård flyttas från sjukhusen till våra vårdcentraler. En stor del i denna förändring är att öka tillgängligheten till vårdcentralerna och att patienten ska kunna få möjligheten att ha en kontinuitet i den läkare man träffar för att inte behöva berätta om sin sjukdomshistoria varje gång.

Centerpartiet vill:

  • att närakuter etableras och utvecklas på fler orter i Skåne för att minska belastningen på akutmottagningarna och stärka primärvårdens roll som det första steget in i sjukvårdssystemet oavsett tid på dygnet
  • att primärvårdens roll ska stärkas inom sjukvården genom att de får ett tydligare ansvar för att vara patientens första steg in i sjukvårdssystemet
  • att fler skånska vårdcentraler ska kunna erbjuda en bredare vårdkompetens och specialistvård som till exempel familje- och äldremottagningar
  • att Region Skåne främjar proaktivt folkhälsoarbete genom att möjliggöra för privata aktörer att arbeta förebyggande med patienter som befinner sig i riskzonen för att utveckla livsstilssjukdomar
  • att fler vårdinsatser till exempel provtagningar, omläggningar sker utanför vårdinrättningarna genom exempelvis mobil vård
  • att den skånska vården ska arbeta mer förebyggande bland annat genom att införa regelbundna hälsoundersökningar
  • att de skånska patienterna förutom att välja vårdcentral också ska få välja läkare som också blir ansvarig för att lotsa patienten rätt i vårdkedjan

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.