FÖR seniorernas BÄSTA

Drygt 275 000 skåningar har fyllt 65 år. De lever i de flesta fall ett rikt liv med många aktiviteter. En del fortsätter att arbeta, andra är aktiva i föreningar och frivilligorganisationer och många träffar ofta barn och barnbarn.

Centerpartiet vill ytterligare utveckla möjligheterna för seniorer att leva ett gott liv Skåne. Det handlar bland annat om att stödja föreningar och kulturliv, en viktig sak är att det finns samlingslokaler både i städer och i mindre orter.

sol-has-bg sol-light-text

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.