Seniorpolitiskt manifest

Över två miljoner människor i Sverige är 65 eller äldre, vilket är en ökning med cirka 300 000 jämfört med 2010. De flesta har det bra, men samtidigt finns det mycket som behöver bli bättre. Centerpartiet vill göra Sverige till ett av världens bästa länder att åldras i.

sol-has-bg sol-light-text

Sverige ska vara ett av världens bästa länder att åldras i

En stor och växande andel av Sveriges befolkning är seniorer. År 2050 beräknas antalet 85-åringar och äldre fördubblas jämfört med idag.

På flera sätt har seniorer det bättre om man jämför med tidigare generationer. Många känner sig friskare och är mer aktiva än förr. Seniorers livserfarenhet och kompetens gör dem till en stor tillgång för samhället och arbetslivet, samt gör att man i många fall vill arbeta längre. Samtidigt finns det mycket som behöver bli bättre.

Idag lever många äldre – inte minst ensamstående kvinnor – i ekonomisk utsatthet till följd av låga pensioner. En ofrivillig ensamhet är också ett allvarligt problem, vilket förvärrades under pandemin. Det behövs en nära och mer tillgänglig vård och äldreomsorg, fler förebyggande hälsoinsatser för äldre, en tryggare vardag, bättre stöd för den som vårdar en anhörig, möjligheter att arbeta även efter 65 år och fler bostäder för äldre.

I ett seniormanifest presenterar vi centerpolitik för att förbättra villkoren för seniorer i hela landet.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.