Pressmeddelande

Olika åsikter

På  gårdagens Kommunfullmäktige var det två frågor som utmärkte sig i debatten. F d  Lantmännen-fastigheten var den ena. Här stod det klart att Centerpartiet och de  styrande, i form av Socialdemokraterna, Moderaterna och Folkpartiet, har helt  olika syn på vem som kan komma med kloka inspel. Vi menar att allmänheten kan  vara en tillgång. Det anser inte de styrande, som vill genomföra en vanlig  detaljplaneprocess och därmed lägga fram ett färdigt förslag som sedan  allmänheten får förhålla sig till. Vi vill börja processen långt innan  detaljplanen läggs fram och därmed möjliggöra för fler inspel, innan man sätter  ner foten och påbörjar detaljplaneprocessen. Det visade sig också under pågående  möte att affären inte är genomförd. Det har nu tillstött komplikationer, enligt  Olof Röstin och ändå är han inte orolig. Vilka dessa är vill han inte redovisa.  Inte heller har Samhällsbyggnadsutskottet eller Kommunstyrelsen informerats om  dessa komplikationer. Anmärkningsvärt i högsta grad!

 F  d Röstångahallen var den andra frågan. Här vill vi att kommunledningen ska ta  ett initiativ till dialog och förhandling med fastighetsägaren. Om detta sedan  leder till ett köp eller ej, vet vi inte. Det stod dock klart att de styrande,  tillsammans med Sverigedemokraterna inte vill lyfta på luren och ringa till  ägaren. Röstånga får alltså fortsätta att leva med denna skamfläck, vilket vi  beklagar djupt. Röstånga, som kommunens främsta turistort, förtjänar definitivt  en bättre behandling än så här. Utöver att genomfarten skulle bli trevligare,  skulle det också skapa möjligheter att bygga ett antal nya lägenheter i ett  centralt läge i Röstånga, vilket skulle betyda mycket för Röstångas  utveckling. 

Fredrik  Jönsson 

Gruppledare  Centerpartiet Svalöv

0768-68  55 16