Fler bostäder

Centerpartiet vill öka byggandet i Teckomatorp

Vi tycker att Svalövs kommun ska ta fram en handlingsplan för ökat bostadsbyggande i vår kommun. Det behövs fler bostäder i alla våra tätorter och av den anledningen skrev vi en motion om detta som togs upp i fullmäktige i mars. Läs mer om detta i Lokaltidningen