Bygga i Teckomatorp

Vi vill utveckla Teckomatorp

Vi vill i samråd med Teckomatorpsborna utveckla ytterligare runt befintliga servicebyggnader och beskriver detta i en motion till fullmäktige.