Insändare

Ett initiativärende från Centerpartiet

Insändare i dagens Skånska Dagblad om vikten av fungerade el- och telefonnät samt fungerande bredband på landsbygden.