Ny motion

Allmänhetens frågestund

Centerpartiet vill att man åter öppnar upp för allmänhetens frågestund på Kommunfullmäktige och har lämnat in en motion kring detta.