Årsmöte

Centerpartiet i Svalövs kommun höll årsmöte den 15 januari på Torshalls Bygdegård.

Mujtaba Attai, ordförande för Ensamkommandes Förening i Malmö men boende i Svalöv och studerande på Fridhems Folkhögskola, berättade om sin resa från Afghanistan till Svalöv. En dramatisk resa, där familjens splittrades i Turkiet och som inte har återförenats, utan där övriga familjen är tillbaka i Afghanistan.

Fredrik Jönsson rapporterade från fullmäktigegruppen, som har varit aktiva med många motioner och även varit aktiva i debatterna.

Såväl ordföranden Lennart Pettersson som övriga ledamöter i tur att avgå, Caroline Laurell, Catrine Svensson, Johan Wigrup v.ordf. och Peter Strömblad omvaldes. Övriga i styrelsen är Kate Haeggström sekreterare, Lars-Göran Svensson kassör, Christer Laurell, Marie Irbladh och Catrine Svensson

Stämman valde fyra nya ersättare i styrelsen: Sven-Åke Nilsson, Annelie Johnsson, Ted Svedenborn och Eva Inhammar.

Till ombud till partistämman som hålls i Malmö till hösten, valdes Lennart Pettersson med Johan Wigrup som ersättare.

Kretsårsmötet ställde sig bakom fyra motioner, som går vidare till partistämman om

  • Lärlingssystem inom fler yrkesgrupper
  • Produkt- och materialinsamling
  • Bostadens betydelse för att motverka den sociala och regionala klyvningen
  • Skatter och avgifter på bostäder och fastigheter

Årsmötet genomförde också provval till Kyrkomötet och till Stiftsfullmäktige, inför höstens kyrkoval.

Det bir många aktiviteter även under 2017 och det som står närmast på tur är besök av Ola Johansson, riksdagsledamot från Kungsbacka, som kommer till Svalöv måndagen den 6 mars och medverkar på ett öppet möte på Hörnan (SPF-Lokalen) i Svalöv på kvällen. Han sitter i civilutskottet och kommer bl.a. att prata om bostadsbyggande och behovet av fler bostäder.