Ny motion

Centerpartiet motionerar om att undersöka möjligheterna till anställning av personer med arbetshider i kommunen.

Svalövs kommun har enligt bokslutet 2016 1 178 anställda omräknat till heltidstjänster. I en så stor organisation bör det finnas utrymme för personer med arbetshinder.

Centerpartiet föreslår därför i en motion att kommunen ska utreda förutsättningarna för anställning av personer med arbetshinder med målet ett varaktigt antal anställda.