En attraktiv kommun

Vi vill att alla ska känna sig stolta över att bo i Svalövs kommun

Centerpartiet vill öka livskvaliteten för alla som bor och verkar i Svalövs kommun
Alla som bor eller är verksamma på landsbygden och i tätorterna ska kunna leva ett
tryggt, rikt och modernt liv idag och i framtiden.
Svalövs kommun ligger ju i ett centralt och bra läge i västra Skåne. Vi kan erbjuda både
det öppna slättlandskapet, skogen och naturen samt närheten till större städer. Med rätt
marknadsföring kan intresset för kommunen öka markant.

På bilden: Lars-Göran Svensson, Ida Andersson, Sven.Åke Nilsson.                                                     Foto: anneliejohnsson.se