Kultur

Kulturbranschen är en näringsgren, ett besöksmål och en fritidssyssla

Centerpartiet vill ha ett rikt kulturliv i vår kommun.

I vårt valprogram kan du läsa följande:

Vi vill bygga upp Kågerödslund igen
Turistbyrån i Röstånga kan utvecklas med fler aktiviteter, bl.a. till konstgalleri och
mötesplats
Skulpturparken i Svalöv är en viktig bas för kulturen i kommunen. Med den som
grund kan vi skapa kulturvandringar i Svalöv
Vi vill lyfta Svalövs kommuns kulturarv och historia
Det behövs en kulturmötesplats i Svalöv
Det ska finnas mötesplatser i hela kommunen med rimliga hyresnivåer
Samarbete och samarrangemang mellan kulturaktörer i kommunen ska stimuleras
Kommunen ska vara en aktiv part när det gäller större evenemang

På bilden: Kristina Backe och Alireza Rezai.                                                                                            Foto: anneliejohnsson.se