Företag och försörjning

 Småföretagarna är stommen i vårt näringsliv och i vill underlätta för dem.

I vårt valprogram står bland annat:

Vi vill skapa goda förutsättningar för alla de småföretag som är stommen i
näringslivet
Alla bostäder och verksamheter ska erbjudas bredband via fiber
Kommunen ska själv och tillsammans med företagen ha pågående verksamheter
för de som är arbetslösa
Kommunen ska erbjuda fler anställningar till personer med anställningsstöd
Det finns möjlighet till fler ”gröna jobb” i kommunen
Kommunen ska se över möjligheterna till motprestationen för de som får
försörjningsstöd med syftet att de snabbare ska få jobb
Kulturbranschen är stor idag och många är företagare. Branschen behöver lyftas
fram både som näringsgren, besöksmål och som fritidssyssla
Vi vill se fler förädlingsföretag inom livsmedelssektorn i kommunen
Kommunen ska underlätta för de som vill starta företag genom att kunna erbjuda
utrymme i kontors/företagshotell.
Samverkan med och mellan kultur- och fritidssektorn ökar integrationen i
samhället och också förutsättningarna för att få jobb

På bilden: Jan Rosengren, Birgit Landquist och Annelie Johnsson

Foto: anneliejohnsson.se