Utveckling

Med en tydlig vision kan hela vår kommun gå framåt

Centerpartiet vill att vi tillsammans bidrar till en ansvarsfull utveckling av Svalövs kommun.

I vårt valprogram kan du läsa följande:

För att utveckla kommunen behövs en tydlig vision
Barn- och ungdomar ska ges större möjlighet till påverkan
Det behövs fler bostäder i hela kommunen
Tågen på Söderåsbanan ska börja rulla under mandatperioden
BT-Kemi ska vara slutsanerat
En ny väg 108 öster om Teckomatorp ska utredas
En ny väg 109 från Ekeby till och förbi Kågeröd ska utredas
Lantlyckan är en stor tomt i centrala Svalöv. Därför ska vi se på hela tomten och
hela kvarteret när vi planerar bebyggelsen där
Vi vill skapa en ny port i Kågeröd till Söderåsen och till Nationalparken
Entrén till Nationalparken i Röstånga behöver utökas och förstärkas som
varumärke
Vi vill utveckla Teckomatorp på Granbo och området mellan Plåtslagargatan och
järnvägen

Text