Leka och lära

Fler behöriga lärare ger fler behöriga elever.

Centerpartiet i Svalöv vill utveckla förskola och skola i en riktning där fler lämnar grundskolan med godkända betyg.

I vårt valprogram står bland annat:

I förskolan ska barnen utvecklas både genom lek och annan pedagogisk inlärning
 Det är positivt med olika inriktningar på förskolor och skolor
Det ska vara kreativa inne- och utemiljöer på våra förskolor och skolor
Eleverna ska ges större möjlighet till fysisk rörelse i skolan
Elever i åk 9 och gymnasieelever som vill ha sommarjobb ska erbjudas det
Ett gott samarbete mellan kommunens skolor och övriga skolor bidrar till att
stärka Svalövs kommuns attraktionskraft
För att lättare söka rätt utbildning och lättare att få jobb, är ett nära samarbete
mellan skola och arbetsplatser nödvändigt
Utbildningarna på Svalöfs Gymnasium i Svalöv kan utvecklas med t.ex.
driftledarkurser och förädling av livsmedel
Utbildningarna på Svalöfs Gymnasium på Ring Knutstorp kan utvecklas i form av
t.ex. trafiklärare och billackerare
En tydlig målsättning med att ha fler behöriga lärare, bidrar till att fler elever får
behörighet till gymnasieutbildning

På bilden: Johan Wigrup, Ted Svedenborn ochEva Olofsson

Foto: anneliejohnsson.se