Välkomna

Välkomna till möte om Skånetrafiken

Onsdagen den 20 november kl 18:30 inbjuder Centerpartiet till ett möte kring Skånetrafiken. Mötet äger rum i Hörnan, SPF:s lokal på Kvarngatan 30 A.

På mötet kommer Annette Linander, 1:e vice ordförande i Regionstyrelsen, samt Lars Hansson, 1:e vice ordförande i Kollektivtrafiknämnden, att delta.

Vi kommer att behandla hur Skånetrafiken ser ut idag samt hur tankarna är inför framtiden. Vilka utvecklingar och vilka störningar finns.

Välkomna