Interpellationer

Med anledning av en hel del frågetecken kring de styrandes beslut har Centerpartiet lämnat in ett antal interpellationer inför Fullmäktige i november.

Den första gäller frågor om varför Personalutskottet ställts in ett antal gånger sedan de styrande fick makten.

Den andra gäller hur man hanterar sina uppdrag när man sitter på tre olika stolar samt frågor kring AB SvalövsBostäder och hur man ser på sin roll som styrelseledamot där man ska verka för bolagets bästa.

Den tredje gäller de ekonomiska åtaganden som styret tar på sig genom att godkänna ett avtal med Midroc på Lantlyckan, där bara hyreskostnaderna kommer att hamna på ca 300 mkr per år. Utöver detta kommer personalkostnaderna att bli minst 300 mkr per år och kanske mer.

Interpellationerna kan ni läsa här nedan.