Demokratin satt ur spel

Beslutsgången kring flytten av LSS i Svalövs kommun har föranlett Centerpartiet till att skicka en insändare till de lokala tidningarna.

En fråga som är av större vikt ska enligt kommunallagen avgöras i kommunfullmäktige. Vi anser att flytten av LSS i Teckomatorp är just en fråga av större vikt. Anledningen till att LSS ska flytta är för att göra plats för förskolan som behöver fler lokaler i Teckomatorp. Utifrån förskolans behov är detta rätt åtgärd då man idag hyr in en paviljong till höga kostnader. I och med de styrandes beslut så flyttar LSS-verksamheten nu till lokaler, som är mindre, i centrala Svalöv och som dessutom saknar utemiljö, vilket det idag finns väl tilltaget av i Teckomatorp. I och med att det blir ytminskning så får vissa delar av verksamheten prioriteras ner eller helt enkelt tas bort, såsom det särskilda rum som är inredda för brukarnas olika behov.

Vi menar att frågor som är av större vikt ska beslutas av kommunfullmäktige. Vi har yrkat på detta i både Samhällsbyggnadsnämnden samt Vård- och Omsorgsnämnden och vi lämnade även in protokollsanteckningar om detta i båda nämnderna. Om de styrande hade följt vårt förslag hade de som är berörda fått möjlighet att ta del av debatten i kommunfullmäktige och höra vilka sakargument det finns i ärendet.

I sakfrågan anser vi att det blir en stor kvalitetsförsämring för LSS-verksamheten när den fina verksamhet som bedrivs i Teckomatorp inte ersätts fullt ut i Svalöv.

Som politiker gäller det att värna demokratin och i detta fallet menar vi att SD, M, KD och L kör över demokratiaspekten i frågan och vi beklagar detta.

Annelie Johnsson, ledamot vård- och omsorgsnämnden

Marie Irbladh, ledamot Samhällsbyggnadsnämnden

Fredrik Jönsson, ledamot Bildningsnämnden