Trygghet i vår kommun

Nyligen gjordes en trygghetsmätning i Svalövs kommun och detta har aktualiserat hur det står till med tryggheten. Vad är bra och vad kan göras bättre? Centerkvinnorna har därför bjudit in vår kommunpolis som kommer att redogöra för läget.

Centerkvinnorna i Röstånga – Svalöv inbjuder till ett arrangemang där vår kommunpolis Björn Johnsson informerar om tryggheten i vår kommun.

Vad är bra och vad kan göras bättre?

Tid: 16 november kl 16:00

Plats: SPF:s lokal Hörnan på Kvarngatan i Svalöv

Centerkvinnorna bjuder på fika.

Alla – även icke medlemmar – är välkomna.

Hoppas att vi ses den 16 november

CK styrelsen Röstånga - Svalöv

Kate, Catrin, Agneta, Christer, Eva och Camilla